Bergsjön först ut i satsning som ska föra samman seniorer

En av många aktiviteter för seniorer i vår är träningsformen Life Kinetik som du kan prova på mötesplatserna i Angered och Kortedala.

Många seniorer upplever ofrivillig ensamhet och i Bergsjön inleds nu ett arbete för att bryta den. Som ett första steg beger sig stadsdelens äldrekonsulenter ut på gator och torg för att se till att information om aktiviteter och mötesplatser når fler seniorer.

Det bor många äldre i Bergsjön och nu har stadsdelen valts ut som startpunkt för ett arbete i nordöstra Göteborg med ett att bryta ofrivillig ensamhet.

– Forskning visar att risken för att drabbas av allt från hjärt- och kärlsjukdomar till depression minskar när vi umgås med andra människor, säger Frida Sjöblom, äldrekosnultent på Göteborgs Stads Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten i Nordost.

Arbetet bygger på ett samarbete mellan äldrekonsulenter i hela Nordost och är en del av en större satsning där Sveriges kommuner tilldelats närmare 150 miljoner för att arbeta mot ofrivillig ensamhet.

Frida Sjöblom ansvarar för satsningen i Bergsjön och håller som bäst på att kartlägga forskning och goda exempel från andra länder för att få kunskap och inspiration till olika insatser.

Man har redan infört seniorträffar på Bergsjöns Kulturhuset varje onsdag. I vår står bland annat konserter, kolteckning och en tidsresa till 1700-talet på programmet.

I Angered och Kortedala finns mötesplatser för seniorer där det ordnas allt från sittyoga till filmkvällar och tipspromenad.

– Om man kan tänka sig att ta sig runt i nordost finns det något att göra varje dag som senior. Men tyvärr har vi svårt att nå ut med information om allt som händer och även om du känner till det kan det kännas osäkert att delta i en aktivitet om du inte vet vad den innebär.

För att få fler seniorer att hitta till och känna sig trygga att besöka de träffar som finns satsar nu Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten på uppsökande och anpassad spridning av information.

Varje tisdageftermiddag i april kommer äldrekonsulenter gå runt på gator och torg i Bergsjön för att prata med äldre och deras anhöriga om allt som finns att göra. Då kan man även avtala en tid för att bli uppringt och få hjälp av tolk.

Förhoppningen är att samtalen också ska ge en bild av vad Bergsjöns seniorer tycker om att göra.

­– Vi vill sätta ihop så bra sociala aktiviteter som möjligt och då behöver vi veta vilka behov och önskemål som finns, säger Frida Sjöblom.

 

TIPS: Läs även Bergsjön2031:s reportage 
från en av seniorträffarna på Bergsjöns kulturhus 
som kommer senare i mars.

 

 

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: