Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är ett partnerskap med fastighetsägare som vill vara med och skapa en positiv förändring i Bergsjön. Våra medlemmar är fastighetsägare i Bergsjön som tillsammans äger ungefär 80 procent av lägenheterna i Bergsjön.

Medlemskapet bygger på ett engagemang för en socialt hållbar miljö och vilja att genom gemensamma krafter åstadkomma en önskvärd förstärkning av boendemiljön i stadsdelen.

Vår huvuduppgift är att skapa en hållbar och attraktiv utveckling i Bergsjön, som bidrar till möjligheten till arbete, ökad upplevd trygghet och framtidstro för barnen

Genom åren har våra aktiviteter varit många, de strukturella förändringarna fler och utvecklingen från då när vi startade 2011 till nu är påtaglig. Bergsjön 2031 arbetar med metoder kring platssamverkan och stadsdelsutveckling. Vi klassificeras som ett svenskt BID.

Bergsjön2031 - Foto: Sofia Sabel
PRIORITERAT
Bergsjön 2031s arbete prioriteras kring aktiviteter som är viktiga för att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i Bergsjön. Fokus är boende och verksammas behov vad gäller stadsbyggnad, förbättrad infrastruktur, ökad trivsel, attraktivitet och trygghet, liksom utveckling av lokalt näringsliv och ökad tillgång till arbete för boende i Bergsjön.
MERVÄRDEN
Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan och ska stimulera och utveckla ökat samspel, synergier och samarbete mellan Bergsjöns fastighetsägare, samt mellan fastighetsägare, civilsamhälle och andra aktörer. Mer tillsammans för fler.
MINSKA GLAPPET
Bergsjön 2031 ska förmedla bilder av stadsdelen, så att glappet mellan förutfattad mening och verklighet försvinner.
LÅNGSIKTIGT
Bergsjön 2031s arbete är långsiktigt. Vi finns kvar och vill medverka till att skapa en gemensam stolthet för Bergsjön och en positiv ekonomisk utveckling av stadsdelen Bergsjön med dess fastigheter.

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS: