Kvinnocenter i Bergsjön fyller 25 år

Kvinnocenters Marianne Lööf och Ann-Britt Svensson ser att behovet är stort och hoppas framöver kunna utöka sin verksamhet.

En kreativ mötesplats där man lär sig svenska och hur samhället fungerar. Så kan man beskriva Kvinnocenter i Bergsjön som under sina 25 år har arbetat för att minska utanförskap och stärka kvinnors livskvalitet.

 Utbildning i svenska, samhällskunskap, hälsoinformation, fysisk träning, dans, valinformation, hjärt- och lungräddning, datorkurser, sommarjobb, kulturaktiviteter, utbildning av kulturtolkar, broderigrupp, fester och en hel massa mer… Att beskriva allt som har hänt på Kvinnocenter under de här åren skulle kunna fylla en hel bok.

Men det hela startade 1998 som en samlingspunkt för huvudsakligen bosniska kvinnor, som då var en stor flyktinggrupp. I dag är de flesta deltagare från Somalia och huvudfokus ligger på utbildning i svenska och samhällskunskap samt hälsoaktiviteter.

Fadumo Muse får hjälp av Kvinnocenters Shugri Adam Farah att både lära sig svenska och att skriva och läsa på somaliska.

Lär sig läsa och skriva
I ett av rummen träffar vi Fadumo Muse som lär sig läsa och skriva på somaliska med hjälp av Kvinnocenters Shugri Adan Farah.

– För de som kommer till Sverige som analfabeter är det lättare att lära sig svenska om de också kan läsa och skriva på sitt modersmål. Därför har vi också sådana kurser i det, säger Ann-Britt Svensson som är lärare i svenska och samhällskunskap på Kvinnocenter.

Fadumo har varit i Sverige i nio år och har gått på SFI, Svenska för invandrare, men tycker att hon behöver träna mer för att kunna använda sig av det svenska språket. Den utbildningen får hon på Kvinnocenter och hon deltar också i en sykurs och på hälsoaktiviteterna.

– Kvinnocenter betyder mycket för mig. Jag lär mig mycket och det är trevligt, säger hon.

Broderigruppen har träffats en förmiddag i veckan sedan 2008 och har tillsammans producerat ett flertal utställningar och konstverk på olika teman. Här visar Marianne Lööf en på temat ”Mitt Bergsjön” och en med ”Hus i hemlandet” – om hus de lämnat efter sig i hemlandet. Ett konstverk på samma tema från Kvinnocenter finns att se på Kulturhuset Bergsjön.

”Det går, vi har lyckats”
– Många som kommer hit står långt från arbetsmarknaden, de är analfabeteter och lågutbildade. Vi vet av erfarenhet att det tar tid för dem att få ett arbete. Men vi vet också att det går, vi har lyckats. Vi tar vid när alla andra har släppt taget, säger Marianne Lööf, verksamhetsledare på Kvinnocenter Bergsjön sedan många år.

Kvinnocenter har under åren haft flera olika projekt med målet att skaffa jobb åt deltagarna. Ett exempel är en satsning på att utbilda kulturtolkar, där flera sen fick arbete på skolor. De har också haft en kurs som förberedelse inför undersköterskeutbildning i ett projekt tillsammans med kvinnofolkhögskolan. Kvinnocenter uppger att de genom åren bidragit till att ett 100-tal kvinnor fått arbete.

Broderigruppen
Runt om i lokalen hänger vackra textila konstverk. Det är broderier och konstverk från en grupp som träffas varje onsdag förmiddag. Gruppen har träffats i många år under ledning av  Kvinnocenters Zdenka Kalisky och producerat flera utställningar och konstverk på varierande tema.

Ett tema har varit ”Hus i hemlandet”. Där har kvinnorna skapat konstverk om hus de lämnat i hemlandet och genom arbetet har de även bearbetat den kris det innebär att lämna ett hem och sin familjs historia, utan att kanske aldrig kunna återse det igen. I dag ingår ett textilt konstverk från Kvinnocenter på det temat i Kulturhusets Bergsjöns konstnärliga utsmyckning.

Kvinnocenters utställning ”Vår hamn – alla kvinnors hamn” med textila verk från Göteborgs hamn visades på Sjöfartsmuseet i ett par år och prisades 2013 med Östra Göteborgs kulturpris.

”Vi vet att behovet finns”
I dag har Kvinnocenter ett 80-tal deltagare, men när verksamheten var som störst, 2015–2016, var det 250 deltagare. Datasalen som nu står tom var fylld av datorer och i hälsosalen fanns ett fullt utrustat gym.

– Vi vill gärna tillbaka till det och vi vet att behovet finns. Men som ideell förening är vi helt beroende av medel för att kunna bedriva verksamheten. Vi har viljan, vi har kunskapen och vi har lokalerna, säger Marianne Lööf och Ann-Britt Svensson.

FAKTA / Kvinnocenter i Bergsjön
Ideell förening och mötesplats för att minska utanförskap och stärka kvinnors livskvalitet.
Fyllde 25 år i februari i år.
Bedriver verksamhet bland annat med stöd av ABF, Mimi folkhögskola och Göteborgs Stad.
Följ Kvinnocenter i Bergsjön på Facebook.

 

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: