”Inget misslyckande
att hänga på torget”

Fältsekreterarna Rami och Emir har som jobb att prata med unga Bergsjöbor om allt från kärleksbekymmer till fattigdom och social utsatthet. ”Vissa kan uppleva de unga som hänger på torget som bovar, men att umgås utomhus med sina kompisar kan vara ett viktigt sätt att göra sig självständig”, säger Emir Metahni.

Sex dagar – och kvällar – i veckan är Rami, Emir och deras kolleger på Fältgruppen ute och pratar med ungdomar i Bergsjön, Kortedala, Utby och Gamlestaden. Fältgruppen i Östra Göteborg är en del av Göteborgs Stad och bedriver uppsökande verksamhet riktad mot barn och unga mellan 10 och 20 år.

– Vi försöker finnas där ungdomarna finns – i skolor, på fritidsgården, på idrottsanläggningar och ute på gator och torg, till exempel, säger Rami Mourad.

Till skillnad från socialtjänsten har fältsekreterarna ingen myndighetsutövande roll, utan tanken är att de ska möta ungdomarna och lyssna, prata och stötta. Om det behövs kan de också hjälpa ungdomarna att ta kontakt med andra myndigheter. Men deras uppdrag handlar minst lika mycket om att skapa trygghet genom sin närvaro.

– En del frågar oss vad de ska med Fältgruppen till, i och med att vårt uppdrag inte är så tydligt. Men jag tänker att det är en styrka – vi är det som ungdomarna vill att vi ska vara, säger Emir.

Pratar om allt mellan himmel och jord
I och med att de har i uppdrag att arbeta uppsökande kommer de också i kontakt med de unga i miljöer dit andra offentliga aktörer har svårt att nå. På gator och torg, till exempel.

– Vi kan fastna i fyra timmar på ett torg och prata om allt mellan himmel och jord med en grupp ungdomar. Och även om vår primära målgrupp är barn och unga så är det också många vuxna som känner sig tryggare när vi är på en plats. Det finns till exempel föräldrar som hellre ringer till oss än till polisen om något har hänt – vi upplevs som mindre provocerande, säger Rami.

Han berättar att han själv är uppvuxen i Bergsjön, och dessutom jobbade i åtta år på fritidsgården Bergsjögården innan han började på Fältgruppen. I och med det är han ett känt ansikte för många som bor i stadsdelen, vilket han tror kan göra det lättare att skapa kontakt och etablera förtroende.

– Vi tror på att vi som jobbar i Fältgruppen ska spegla området, och jag tycker de vi möter har en förståelse för att vi vill människors bästa, säger Rami.

En naturlig del av att bli vuxen
Emir är däremot uppvuxen i Angered, där han också tidigare varit med och startat en liknande verksamhet som Östra Göteborgs Fältgrupp. I dag bor han i Kviberg. Han är kritisk mot den bild som ibland målas upp av ungdomar som hänger ute. Att de är bråkstakar, kriminella – ”bovar”, som han uttrycker det. Han menar i stället att utomhushänget med kompisarna kan vara en sund och naturlig del av att bli vuxen.

– En del av vårt uppdrag är att få dem att känna att de har ett eget val. Och om man väljer det själv behöver det inte alls var ett misslyckande att stå med sina kompisar på ett torg – det blir det först när man inte känner att man har något alternativ, säger han.

Fakta: Fältgruppen
• Fältgruppen i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg består av sex personer med olika kompetenser – till exempel fritidsledare och socionom.
• Fältgruppen pratar med barn och unga i åldrarna 10–20 år om frågor som kärlek och sexualitet, alkohol och droger, skola och fritid, hem och familj – eller annat som är viktigt för ungdomarna själva.
• All kontakt med Fältgruppen är frivillig och de har tystnadsplikt. Om de får reda på något allvarligt kan de dock vara skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten. I så fall informeras alltid den som anmälan gäller.
• Fältgruppen arbetar till och med klockan 23 på vardagar och till och med klockan 01 på fredagar och lördagar.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: