Orange Week för en värld
fri från våld mot kvinnor

Den orange färgen på de upplysta fasaderna representerar en värld fri från våld mot kvinnor.

Under Orange Week, 20–26 november, manifesteras det runt om i hela världen mot våld mot kvinnor och flickor. Så även i Göteborg och Bergsjön. Välkommen till aktiviteter på Komettorget, Rymdtorget och Kulturhuset Bergsjön – och ta gärna på dig något orange!

 Våld mot kvinnor och flickor är fortfarande ett stort problem. Till exempel så utsätts en av tre kvinnor för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. För att uppmärksamma detta och uppmana till förändring har FN utsett 25 november till en internationell dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas för Orange Day och färgen orange representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Orange Day manifesteras sedan flera år i Göteborg och har successivt övergått till att bli Orange Week, med aktiviteter utspridda över en hel vecka. I Bergsjön uppmärksammas veckan bland annat på Komettorget och Rymdtorget.

Orangea kepsar och västar
Tisdag den 21 november kommer socialförvaltningen och kommunens hälsoguider iklädda orangea kepsar och västar att finnas på Komettorget från klockan 16.30. De finns på plats för att informera om mäns våld mot kvinnor, vart hjälp och stöd finns att få samt vad du som åskådare kan göra.

Även tidigare år har Orange Day uppmärksammats i Bergsjön Centrum.

– Alla kan göra något för att agera emot våld! Som granne är du en viktig person för att få våldet att upphöra, kontakta polis, socialtjänsten eller ditt bostadsbolag om du är orolig för en granne, säger Jenny Helin, utvecklingsledare Våld i nära relation Trygghetssamordningen på socialförvaltningen Nordost i Göteborg.

Socialförvaltningen Nordost  kommer också vara på Kulturhuset Bergsjön för visa filmen Dogborn i hop med MRF filmfestival den 22 november klockan 12. Visningen är för skolor i Göteborg. I samband med detta kommer man att prata om att trafficking och människohandel också är en del av mäns våld mot kvinnor och att det finns hjälp och stöd att få för dem som utsätts för detta. I samband med filmvisningen finns också ett infobord om Orange Day.

Quiz i Bergsjön Centrum
Torsdag den 23 november är det Familjebostäder och GöteborgsLokaler som sätter ljuset på frågan i Bergsjön Centrum klockan 15–17 med aktiviteter och genom att lysa upp i orange. Ta chansen att pärla ett armband med texten ”Våga bry dig” och delta i ett quiz med frågor om mäns våld mot kvinnor.

– Kom gärna förbi och samtala med oss, gör vårt viktiga quiz, sitt ner och pärla fina budskapsarmband tillsammans. Vi har också information på flera olika språk, välkomna, säger Ann-Sofie Strömbäck från GöteborgsLokaler.

Läs mer om aktiviteter runt om i Göteborg: Orange Week, Göteborgs stads kalendarium.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: