Må bättre med biblioterapi
på Bergsjöns bibliotek

Deltagaren Siv Tengman, hälsoutvecklare Alice Fahlgren och bibliotekarien Karin Kraft tycker alla att biblioterapiträffarna i våras var givande. Nu i höst fortsätter hälsosatsningen med en ny grupp.

Många undrar nog vad biblioterapi är, det gjorde även Bergsjöbon Siv Tengman. Hon hade inte ens hört ordet när dottern frågade om hon ville följa med på en träff. Siv tyckte det lät intressant och bestämde sig för att haka på. Det ångrar hon inte.
   – Det är så givande att få input från andra, hur olika vi kan se på en text och vad den säger oss, säger Siv Tengman, som gick i biblioterapi på Bergsjöns bibliotek i våras.

Biblioterapin på Bergsjöns bibliotek är en blandning av hälsosatsning och djupdykning i texter och arrangeras i samverkan med Hälsoteket Nordost. Bibliotekarie Karin Kraft var efter en utbildning i biblioterapi på Göteborgs universitet sugen på att starta träffar på temat och när hälsoteket Nordost också visade intresse för terapiformen tog det hela fart.

– Vi vänder oss till daglediga som vi tror kan må bra av såväl aktiviteter som att reflektera över olika känslor. Det kan biblioterapin hjälpa till med, säger Karin Kraft.

Till varje träff får deltagarna en kort text att läsa som sedan diskuteras efter att man också har läst den tillsammans på plats. Deltagarna reflekterar över hur de reagerar på texterna, vilka känslor och minnen den väcker.

 

Gruppen läser korta texter av varierande karaktär och pratar sedan om hur de får deltagarna att tänka och känna.

Olika sorters känslor
Texterna som bibliotekarien Karin Kraft valde ut är en blandning av skönlitteratur och poesi och hon försökte hitta sådana som speglade olika sorters känslor, till exempel ilska, glädje, oro, ånger och extas.

– Innan vi startade hade jag träffar med alla deltagare för att höra vad de vad de brukar läsa. Jag ville undvika texter som jag trodde att det inte skulle gilla, men var också mån om att det skulle var texter av olika karaktär.

Gruppen träffas i Kulturhuset Bergsjöns ”Black box”.  Det är ett svart ljudisolerat rum utan fönster och tanken är att deltagarna bättre ska kunna fokusera när det inte finns några störande moment. Allt som sägs i rummet stannar där.

Lätt att dela sina tankar
Siv Tengmans dotter Therese Tengman tycker det var en fin stämning i gruppen och att det kändes lätt att dela sina tankar.

– Alla var öppna med vad de tänkte och kände. Rummet fungerade jättebra, det blev verkligen bara där och då och texterna vi pratade om. Vi var ganska blandade åldrar och det tror jag bidrog till fler perspektiv. Det gav mig mycket och jag skulle gärna fortsätta, säger hon.

Varje träff inleds med en stunds avslappning och fokusering via andningsövningar.

– Det är bra på många sätt. Andningsövningen hjälper oss att fokusera och komma närmare våra känslor. Och att andas tillsammans är förenande och stärker tilliten i gruppen, säger hälsoutvecklare Alice Fahlgren från Hälsoteket i Nordost, som leder andningsövningarna och tillsammans med Karin Kraft håller i träffarna.

Biblioterapiträffarna  i våras var uppskattade, så nu startar en ny serie om sju träffar. Kontakta Bergsjöns bibliotek för mer information och om du vill anmäla dig.

FAKTA / Biblioterapi på Bergsjöns bibliotek
En serie träffar där deltagarna läser texter tillsammans. Det kan vara dikter eller kortare berättelser. Deltagarna pratar om vad texten får dem att tänka eller känna. Arrangeras av Bergsjöns bibliotek och Hälsoteket Nordost.
Sju tisdagar i rad kl.13-14.30. Första träffen är 19 september.
Anmälan och mer info: bibliotekarie Karin Kraft på karin.kraft@kultur.goteborg.se

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: