Nio konstnärer spårar ”bubblor” för att mötas

Konstnärernas undersökning av kollisioner, försoningar och ifrågasättanden av olika perspektiv finns att se fram till 27 november på Kulturhuset Bergsjön.

Hur har min bakgrund påverkat min förståelse och tolkning av det jag möter i dag? Och vad händer med min bild när jag möter andras? Det är frågor som nio konstnärer söker svar på i grupputställningen ”Mellan tillhörighet och uppbrott: Spåra bubblor” som visas i november på Kulturhuset Bergsjön.

Bubblorna är centrala här, men det är inte helt lätt att beskriva vad som menas med dem.

– Bubblorna hjälper oss att förstå världen och kan ses som hur vi tolkar och reagerar på verkligheten, hur vi strävar efter att bevara och skydda det som betyder mest för oss. Men också hur de formar vad vi ser som främmande och okänt och hur det påverkar hur vi agerar i olika situationer, säger, Reyhaneh Mirjahani, som är projektledare och kurator för utställningen.

Kasia X. Michnik vill med sin workshop om surkål skapa ett kollektivt verk med minnen från sin barndom i Polen.

I projektet vill hon involvera olika röster i området och ge konstnärerna möjlighet att bidra till en diskussion om hur bubblorna påverkar oss och vad som händer när olika och kanske motstridiga bubblor möts. Varje verk kan ses som en öppning till möten mellan människor, som individer eller grupper.

I arbetet har nio konstnärer av 34 sökande har valts ut i ett så kallat Open call. Konstnärerna, som alla har en koppling till Bergsjön, ska med nya verk ge sina personliga tolkningar av idén om bubblan.

Kimzonite har prytt sin kakelugnsskulptur med ord som olika människor valt ut för att de betyder mycket för dem på sitt hemspråk.

Resultatet har blivit ett brett spektrum av konstnärliga bidrag, allt från filmer och bilder till workshops, bland annat en lekfull röstworkshop i Rymdtorget Centrum och performans med ätlig konst i Kulturhuset Bergsjön. En del har utgått från sina egna bubblor medan andra konstnärer har involverat fler människor för att utforska mer om kollektiva bubblor, till exempel skolklasser.

– Det har varit väldigt spännande att följa hur konstnärerna på så många olika sätt har tagit sig an ämnet. Nu hoppas jag att verken kommer att bidra till intressanta tankar och diskussioner hos besökarna och locka hit människor från hela Göteborg, säger Reyhaneh Mirjahani.

Sifen Wibell har bjudit in deltagare till samtal om samhällets olika maktstrukturer som visas som en tankekarta.

Azadeh Zaghi, konstnärlig projektledare för Kulturstråket–Navet i Bergsjön är inne på samma spår. Hon vill flytta ut gränserna och öppna nya marker för konstnärlig produktion i Göteborg och tror att projekt som detta och Kulturhuset Bergsjön spelar en viktig roll.

– Jag hoppas och tror att Kulturhuset Bergsjön kommer att bli en attraktiv hub för konstintresset i hela Göteborg. Här finns så många möjligheter. Personalen här har varit så fantastiska, välkomnande och stödjande i vårt projekt, säger Azadeh Zaghi.

Fakta / Mellan tillhörighet och uppbrott: Spåra bubblor”
Grupputställning på Kulturhuset Bergsjön och i Bergsjöns köpcentrum 4–27 november.
De medverkande konstnärerna är: Anki Ebonsdotter, Amanda Karlsson, Kimzonite, Siri Landgren, Kasia Michnik, Åke Sjöberg, Sifen Wibell, Elin Wikström och Dawn Wong.

Projektet genomförs av Kulturstråket  – Navet i Bergsjön och finansieras av Kulturrådet och  Kulturhuset Bergsjön. Kulturstråket är ett paraply-projekt där lokala aktörer i Bergsjön skapar och ger rum för många olika kulturyttringar där både befintlig konst synliggörs och ny kommer till. Kulturstråket är ett samarbete mellan Navet i Bergsjön, civilsamhället, Higab, Bergsjön 2031, Familjebostäder, GöteborgsLokaler och Kulturförvaltningen Göteborgs Stad.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: