Rajaa och Juhaina svarar på frågor om valet

Valambassadörerna Rajaa Alkorayshi och Juhaina Swaid är ute på gator och torg hela sommaren för att informera om höstens val.

Hej, Juhaina Swaid och Rajaa Alkorayshi. Ni jobbar som valaambassadörer och är ute på gator och torg för att informera om valet den 11 september. Varför då?
 – Därför att det är viktigt att människor gör sin röst hörd och tar chansen att påverka framtiden genom att rösta. Bergsjön hade lägst valdeltagande i Göteborg i förra valet, bara 55 procent röstade. Valambassadörerna är en satsning från Göteborgs Stad för att få fler att gå och rösta.

Vad är det ni gör?
 – Vi informerar på gator och torg hela sommaren och så hälsar vi på och informerar hos verksamheter och föreningar här i Bergsjön. Vi har till exempel varit hos SFI-utbildningen (Svenska för invandrare) och Svenska kyrkan och har ett samarbete med Radio Ahmed.

Vad säger folk ni möter?
– Det är roligt och många vill ha information, men en del är skeptiska till valet och tycker att det inte spelar någon roll om de röstar. Många gånger handlar det om att man vet för lite om hur det fungerar här i Sverige och att man har dåliga erfarenheter från val i sina hemländer. Men de flesta blir intresserade när vi berättar och tar med sig vårt material hem för att läsa.

De kan svara på dina frågor om valet och har information på många olika språk.

Hur ska man göra om man vill rösta?
– Alla som har rätt att rösta i valet får ett röstkort skickat hem till sig automatiskt senast den 24 augusti. Man behöver alltså inte registrera sig någonstans som det är i många länder. På röstkortet står det i vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Det står också vilka val du har rätt att rösta i.

Vilka val handlar det om?
– Vi röstar på representanter från politiska partier till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och till riksdagen. Bor man i Bergsjön väljer man alltså representanter till Göteborgs kommunfullmäktige, till fullmäktige för Västra Götalandsregionen och till Sveriges riksdag.

Vilka är det som får rösta i Sverige?
– I riksdagsvalet får du rösta om du fyllt 18 år och är svensk medborgare. I valet till kommun- och regionfullmäktige får den som är 18 år och folkbokförd i kommunen och antingen är svensk medborgare eller medborgare i annat EU-land, Island eller Norge, eller som varit folkbokförd i Sverige minst tre år, rösta. Krångligt? Ja lite grann, men det står på ditt röstkort vilka val just du får rösta i.

Hur kan man ta reda på vilket parti man vill stödja?
– Vi ger inga poliska råd utan uppmanar människor att lyssna på och prata med politikerna när de har möten inför valet och att följa debatter på tv och radio. Det finns också flera så kallade valkompasser på webben där man får svara på vad man tycker i olika frågor och så räknar den ut vilka partier man står nära. Valkompasser finns bland annat på svt.se och de stora tidningarnas hemsidor.

Kan man bara rösta på valdagen den 11 september?
– Nej, det går att rösta från den 24 augusti, så kallad förtidsröstning. I början av augusti kommer information om var man kan förtidsrösta. Håll utkik efter skyltar!

Hur går själva valet till?

 – Det enda du måste ha med dig när du ska rösta är en giltig ID-handling, till exempel pass eller körkort. Det är också jättebra att ha med sig röstkortet. I vallokalen hämtar du först valsedlar på de partier du har tänkt rösta på och för de val du ska rösta i. Valsedlarna har olika färg för de olika valen. Sen går du bakom ett av de gröna båsen för att lägga valsedlarna i kuvert, en i varje. Det är viktigt att du gör allt detta själv så att ingen påverkar ditt val, eftersom vi har valhemlighet i Sverige. Men det finns personal på plats att fråga som kan visa hur du ska göra.

 Vad är valhemlighet?
 – Att valen är fria och hemliga. Det betyder att du är fri att rösta på vad du vill, du behöver inte berätta för någon vad du har röstar på och ingen annan får bestämma vad du ska rösta på.

 Var kan man få mer information om valet?
– Prata med oss. Det kommer att finnas valambassadörer i Bergsjön varje tisdag och torsdag eftermiddag hela sommaren och närmare valet finns vi med på arrangemang av olika slag, till exempel Tellusfestivalen. Det finns också gott om information på webben. Till exempel på Göteborgs Stads hemsida, goteborg.se/val2022 och på Valmyndighetens hemsida, val.se, där finns också lättläst information och på olika språk.

Vad är ert bästa argument för att man ska rösta?
 – Om du inte röstar blir andra människors röster mera värda än din. Du ger bort din röst och möjlighet att påverka.
– Alla har rätt att rösta, gör det för barnen, barnbarnen och din egen framtid. Allt är politik. Genom att rösta kan du påverka hur utvecklingen blir både i det stora och i det lilla.

Mer information om valet hittar du i dessa filmer från Valmyndigheten:
Så här går det till att rösta
Rösta i vallokal
Om förtidsröstning
Om valhemligheten
Om personröstning

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: