Sommarjobbar för
demokrati och miljön

Ferieungdomarna Velda Ewane, Johanna Sentayehu och Dilan Salih frågar Bergsjöbor om deras syn på valet och demokrati.

Demokrati och miljöfrågor är huvudfokus för några av Familjebostäders sommarjobbare i Bergsjön i år.
– Kan vi stärka ungdomarnas tro på sin egen röst och sitt eget engagemang vinner hela området på det, säger handledarna Yasmin Omar och Sarah Raheem.

Göteborgs Stad satsar stort på sommarjobb för ungdomar i år. Totalt är det närmare 5 800 platser för elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2. Familjebostäder är en av aktörerna som i samverkan med Göteborgs stad erbjuder platser. I år handlar det om drygt 470 stycken, varav majoriteten, 252, är i Bergsjön.

– Vi är jätteglada att kunna erbjuda så många platser här i Bergsjön. Genom sommarjobben får ungdomarna ofta sin första arbetslivserfarenhet och något att ha med på sitt cv inför framtiden. Det uppskattas av ungdomarna och området blir också lite finare och lugnare när de unga har sysselsättning, säger Johanna Froode, utvecklingsledare på Familjebostäder i Bergsjön.

Ungdomarna jobbar tre veckor var och ungefär hälften av dem jobbar med förvaltning och utemiljö och att göra det extra rent och fint i området. Till exempel genom att slipa och måla bänkar, plocka skräp och rensa ogräs.

Ferieungdomarna Velda Ewane, Dilan Salih och Johanna Sentayehu frågar Bergsjöbor om deras syn på valet och demokrati.

Jobbar med områdesutveckling
Resten jobbar med områdesutveckling och har arbetsområdena: demokrati, miljöfrågor, entreprenörskap och aktiviteter, bland annat på Rymdtorget och Gärdsås Torg.

– Vi vill ge ungdomar en chans att bli en del av den stora satsning på områdesutveckling som sker i Bergsjön. Och eftersom det är valår i år tycker vi att det är extra viktigt att jobba med frågor kring demokrati och inflytande, säger Johanna Froode.

 Yasmin Omar är handledare för demokratigruppen och hon hoppas att sommarjobbet ska stärka ungdomarna och deras tro på ett eget demokratiskt engagemang.

Både teori och praktik
Sommarjobbet kommer att varva teori och praktik. De får lära sig mer om demokrati, som valsystemet, barnkonventionen och mänskliga rättigheter, och också jobba praktiskt genom att bland annat gå ut och med en enkät fråga Bergsjöborna om deras syn på demokrati och lokalt inflytande. Den sista veckan ska de själva, via till exempel en podd eller en  debattartikel, formulera vad som är viktigt för dom.

– Jag hoppas att det ungdomarna får lära sig den här sommaren är något de har med sig hela livet. Att vi kan stärka deras tro på sin egen röst och också visa hur de kan använda den, säger  Yasmin.

Yasmin Omar och Sarah Raheem är handledare för ferieungdomarna och hoppas att sommarjobbet ska stärka dem och deras engagemang för området.

Göra sin röst hörd
I Bergsjön centrum hittar vi ferieungdomarna Johanna Sentayehu, Velda Ewane och Dilan Salih när de är ute med enkäten om demokrati och det stundande valet. De bor alla tre i Bergsjön och tycker att de har ett både roligt och viktigt sommarjobb.

– Bergsjön har lägst valdeltagande i Göteborg. Det vore jättekul om vi kan bidra till att fler här gör sin röst hörd, säger de.

En annan grupp jobbar med miljöfrågor med huvudfokus på sophantering. Även här får ungdomarna teoretiska kunskaper som de sedan omsätter i praktiken, bland annat genom att göra barnen i området mer medvetna om hur de ska slänga sopor. En aktivitet är orientering i miljöhusen där barnen lär sig slänga rätt. Deltagarna belönas med ett diplom ”Bergsjöns miljöhjälte” och en chokladpeng.

– Vi satsar på barnen. Det är ofta dom som slänger soporna och vi tänker att om dom gör rätt, så kommer de lära sina föräldrar, säger Sarah Raheem, handledare för miljögruppen.


Qingqing Huang, Kadem Baker och Salwa Darwish ingår i miljögruppen. Här städar de i ett miljörum och letar saker som kan återanvändas.

Tar reda på det som kan återvinnas
En annan arbetsuppgift för sommarjobbarna är att en stund varje dag gå till miljöhusen och ta reda på saker som är slängda, men som i stället kan återvinnas. Antingen skickas de vidare till second hand-affärer, eller så används de för att tillsammans med barnen skapa musik eller konst.

För att minska nedskräpningen i området plockar ferieungdomarna upp fimpar som de samlar i en låda. Lådan visas sen upp för allmänheten i olika sammanhang för att öka medvetenheten om hur mycket fimpar som slängs, och att det faktiskt är förbjudet. Ungdomarna knackar också dörr för att prata sopor med hyresgästerna och förklara hur man sorterar sitt avfall och varför det bidrar till en bättre miljö.

I ett av miljöhusen vid Rymdtorget håller ferieungdomarna Qingqing Huang, Kadem Baker och Salwa Darwish på att städa upp och samla in sådant som kan återvinnas.

– Det känns jättebra att bidra till att Bergsjön får en bättre miljö, säger Kadem Baker, som bor i Bergsjön.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: