Nya bostadsmöjligheter i Bergsjön

Nästan 300 nya och inflyttade bostäder de senaste två åren och drygt tusen till om vi blickar en bit framåt. Utvecklingen av Bergsjön pågår för fullt och fram växer en blandning av småhus och flerfamiljshus som ger många nya möjligheter.

 Det byggs i Bergsjön. De senaste två-tre åren har knappt 300 nya bostäder färdigställts och är inflyttade. Det handlar om både lägenheter och radhus och med olika upplåtelseformer.

– I Bergsjön finns de sedan tidigare mycket hyresrätter och därför vill vi tillföra fler småhus och bostads- och äganderätter här. På så sätt kan vi öka valfriheten och möjliggöra en  bostadskarriär för de som vill bo kvar i Bergsjön, säger Erik Windt Wallenberg, vd på Egnahemsbolaget och ordförande i Bergsjön 2021.

Men det byggs också hyresrätter. Till exempel var det sommaren 2020 inflyttning i Familjebostäders 87 nya hyresrätter på Merkuriusgatan, där 12 av lägenheterna är studentboende.

Både stort och smått
I projektet Bergsjö småstad bygger Balder såväl hyresrätter med radhuskänsla som bostadsrätter i form av radhus, 55 bostäder är klara och inflyttade. Allt som allt handlar det om 290 nya bostäder i området. En hel del är radhus, men i projektet ingår också 166 hyreslägenheter i tre punkthus på Universumsgatan ovanför Backegårdsskolan. Inflyttning i det första punkthuset är planerad nu till i hösten och uthyrningen har just startat.

Egnahemsbolaget, som bygger småhus som ägande- eller bostadsrätter, har byggt ett 60-tal bostadsrätter på Merkuriusgatan och har flera konkreta projekt framåt. Bland annat 160  bostäder på Plutovägen och ett hundratal på Siriusgatan. Planen för de sistnämnda är nu ute på samråd och det går att lämna synpunkter fram till den 26 januari 2022.

På Tellusgatan har HP Boendeutveckling och Ulricehamns betong hittills byggt 78 bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus. 86 stycken till, med inflyttning under 2023 och 2024, är på gång.

Satsningen Solgatan
Det stora projektet framåt heter Solgatan. Tanken är att knyta ihop området mellan Rymdtorget och Komettorget med ett nytt stråk och möjliggöra för fler boende och ökad trygghet. Här kommer det förhoppningsvis  byggas cirka 550 nya bostäder, såväl hyresrätter som olika former av äganderätter.

– Vi håller som bäst på att se över hur vi kan göra det på bästa sätt och få en bra blandning av olika typer av hus i området, båda flerfamiljshus och småhus. Vi jobbar med detaljplanen och jag hoppas att den kan komma ut på samråd under 2022 och att vi ska kunna starta byggandet inom två år. Men det är inget jag kan lova i dagsläget, säger Pernilla Hallberg, verksamhetsledare på Bergsjön 2021.

Förutom bostäder planeras för förskola, äldreboende och service samt ny infrastruktur med gator, cykel- och promenadvägar i området. Det är Göteborgs stad och Bergsjön 2021 som tillsammans med Familjebostäder, Framtiden byggutveckling, Egnahemsbolaget, Balder, Wallenstam, SHH samhällsfastigheter och Nordin bostad som deltar i projekt Solgatan.

Ytterligare drygt 1100 bostäder
Allt som allt finns det konkreta planer på drygt 1100 nya bostäder i Bergsjön de kommande åren.

Tittar man ännu längre fram planeras det för ännu fler, bland annat i utvecklandet av Gärdsås torg och området kring det. Förutom nyproduktion pågår också ett antal stora satsningar på utveckling av befintligt bestånd. Ett exempel är Siriusgatan där Familjebostäder är mitt i ett flerårigt projekt för att utveckla hela området med ökad trygghet och energieffektivisering av fastigheterna.

– Det är oerhört positivt för Bergsjön att det renoveras och byggs, att så många aktörer vill satsa och skapa nya bostäder och att de efterfrågas. De ger framtidstro och nya valmöjligheter för såväl dagens som kommande Bergsjöbor, säger Erik Windt Wallenberg.

Bilden visar radhus i Balders projekt Bergsjö Hage i Bergsjö Småstad, Familjebostäders hyresrätter på Merkuriusgatan, HP Boendeutvecklings och Ulricehamns betongs bostadsrätter på Tellusgatan samt Egnahemsbolagets bostadsrätter på Merkuriusgatan.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: