Monzer är stolt över
Bergsjöskolan och sina elever

Tilltro och elevinflytande har varit nyckeln till framgång på Bergsjöskolan. Nu har eleverna studiero och fler går ut med godkända betyg i alla ämnen.

Det luktar nymålat när rektor Monzer El-Sabini visar runt på Bergsjöskolan. På väggarna blandas sprakande färger i nymålade mönster. En bra bild av skolan. Här går elever med ursprung från 35 länder – och alla är med och bidrar till något nytt.
För det var just något nytt som behövdes efter Skolverkets rapport 2015. Konflikter och slagsmål var vardag, elever var rädda för varandra och någon studiero var det inte tal om. Bergsjöskolan fick underkänt på fyra av fem punkter.
– Det var en katastrofal kritik. Vi såg ingen anledning i att gå i försvar, läget var så allvarligt som rapporten sa. Men istället för att lägga ned skolan som det pratades om, bestämde vi oss för att titta framåt och se det som ett gyllene tillfälle till förändring, säger Monzer El-Sabini.

Utvecklingsarbete
Personalen samlades kring ett utvecklingsarbete och bestämde sig för att ta att ta emot all hjälp och stöd man kunde få. Det sattes tydliga ramar för lektionerna och pedagogerna fick stöd och kompetensutveckling.
Skolan öppnades för olika former av samarbeten och verksamheter. Alla skulle känna sig välkomna. Det var nu som läxhjälp fyra kvällar i veckan, bland annat tillsammans med Familjebostäder, startades och hemkunskap för småbarnsföräldrar.
– Det handlar om att bygga tillit och öka förtroendet för skolan. Vi ska visa att vi har höga förväntningar på såväl elever och föräldrar, säger Monzer El-Sabini.

 

Kan se sig själv i eleverna
Monzer El-Sabinis egen uppväxt i ett palestinskt flyktingläger i Libanon har, trots fattigdom och förtryck, gett styrka och drivkraft att göra skillnad. Han kan se sig själv i eleverna och förstår känslor av utanförskap och bristande framtidstro.
– Jag vill visa eleverna att de kan, att de inte ska se sig som offer. Skolans uppgift är att ge de här ungarna verktyg att klara sig i livet. Vi har jobbat mycket med värdegrunden så att alla elever känner att de är välkomna. Det ska vara rent snyggt på skolan, inget klotter, de som går här ska kunna vara stolta över sin skola, det är viktigt.

Eleverna är med
Att göra eleverna delaktiga i utvecklingen av sin skola har varit en av hörnpelarna i förändringen. På sommarlovet får elever sommarjobba med att måla om, rusta upp lokalerna, städa och plocka skräp. Nya möbler i klassrummen, färgglada väggar, två uppehållsrum och vattenfontäner för dricksvatten är några exempel på åtgärder som kommit till efter önskemål från eleverna. Det ska vara demokrati på riktigt, eleverna ska se resultat om vi frågar de vad de vill, menar Monzer El-Sabini.
Att Bergsjöskolan utvecklat en egen modell för elevhälsoarbetet har också haft betydelse för den positiva utvecklingen. Den går ut på att bygga broar mellan elevhälsan och pedagogerna via så kallade elevhälsomöten och har gjort elevhälsan lättillgänglig och en levande del i skolans arbete.

Helt annat läge nu
Förändringsarbetet har nu pågått i några år och Monzer El-Sabini konstaterar med glädje att läget på Bergsjöskolan är ett helt annat. Det är lugn och ro på skolan, ingen skadegörelse och närvaron har förbättrats. Andelen som går ut med fullständiga betyg i nian har ökat från 18,4 procent till 34, vilket är jämförbart med skolor i liknande områden.
Men skolan har fortfarande stora utmaningar. Bergsjöskolan har högst andel elever med utländsk bakgrund i Göteborg och hög omsättning. 40 procent av eleverna byts ut varje år, vilket är nästan hälften av eleverna i varje klass. Det är de resursstarka som flyttar. Det ställer höga krav på flexibilitet för att möta varje elev utifrån dennes behov.
– Vi har visat att förändring är möjlig. Jag är stolt över Bergsjöskolan, vad eleverna och personalen tillsammans åstadkommit. Nu går vi vidare för att fortsätta den positiva utvecklingen, säger Monzer El-Sabini.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: