Han har gett Bergsjöborna
en egen vårdcentral

Christer Andersson driver vårdcentralen Nötkärnan.

För tio år sedan fanns det ingen vårdcentral i Bergsjön. Det har läkaren Christer Andersson ändrat på. Han startade och driver den prisbelönade och omtyckta vårdcentralen Nötkärnan som ger ungefär 250 Bergsjöbor vård varje dag.  

Det är tidig morgon i Bergsjön. Gatorna är tomma men utanför vårdcentralen Nötkärnan står redan en kvinna och väntar. Om ungefär en halvtimme öppnas dörrarna. ”Det gäller att vara i tid för att slippa kön”, förklarar hon. Och så är det. För vårdcentralen har många listade patienter och i princip bara drop-in-tider.

‒ Vi har valt att ha det så eftersom en stor del av våra patienter är vana vid att söka vård på det viset från sina hemländer. Dessutom kan det svenska systemet, att man ringer en sköterska och beskriver sina symtom, vara svårt rent språkligt.

Det säger läkaren Christer Andersson som startat och driver Bergsjöns vårdcentral. Att vården är anpassad till patienternas behov och förutsättningar tror han är ett av skälen till att så många gjort Nötkärnan till sin vårdcentral.

‒ För oss är det grundläggande att utgå ifrån de människor som bor och söker vård här.

Fast anställda tolkar
Det var också Christers utgångspunkt när han 2009 startade verksamheten. Då fanns ingen vårdcentral i Bergsjön. Istället var invånarna hänvisad till Gamlestan och Spinnarens vårdcentral som hade 42 000 listade patienter.

‒ En horribel situation. Det blir opersonligt och fungerar inte. Vård ska vara nära.

Det är hans övertygelse och den omfattar inte bara det fysiska avståndet utan även det mänskliga. Därför har vårdcentralen sex fast anställda tolkar om talar fem olika språk. De har medicinsk kunskap och bidrar till att skapa en bra kommunikation och kontakt mellan patienter och läkare.

Tolkarnas arbete är även viktigt då talad information är en central del av vårdcentralens arbete.

‒ Många av våra patienter har sett hur barn dör av enkla åkommor. Samtidigt saknas ofta grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar. Det skapar oro. Så när till exempel föräldrar kommer hit med ett barn som har ett vanligt virus handlar det främst om att förklara hur kroppen fungerar och vad de själva kan göra.

Olika traditioner gör det även svårt ibland att nå ut med skriftlig information.

‒ I Somalia är det till exempel vanligt med muntliga råd och det talade ordet har störst trovärdighet.

Över 15 000 listade patienter
När Christer och hans samarbetspartner och finansiär Lars Brune startade vårdcentralen i befintliga lokaler i Bergsjön fick den 6 000 listade patienter som inte gjort något aktivt vårdval. Ganska snart började dock antalet patienter att växa och de behövde större lokaler.

Med hjälp av arkitekten Gert Wingård byggdes ett helt nytt hus som blivit flerfaldigt prisat för sin unika utformning.

På utsidan möts besökaren av en färgstark fasad på en pelarestödd byggnad och på insidan av en inglasad regnskog med sitt eget ekosystem.

‒ Det känns väldigt bra att bidra till Bergsjön med en byggnad som fått så mycket positiv uppmärksamhet – både internationellt och i Sverige.

Men framför allt är Christer stolt över det han och hans cirka 60 medarbetare erbjuder Bergsjöborna.

‒ Vi vill ge dem den nära och högkvalitativa vård de har rätt till.

Och Bergsjöborna ger tillbaka genom sitt vårdval. Idag har Vårdcentralen Nötkärnan 15 528 listade patienter.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: