Mammor får hjälp och stöd

mammaforum-3_mindre

På Mammaforum i Bergsjön träffas nyinvandrade kvinnor som är gravida eller fått barn. Genom varandra och personalen får de stöd som ger trygghet inför förlossningen och föräldraskapet.

Som blivande mamma i ett nytt land är det inte bara språket som är främmande. Även vårdsystemet och annorlunda traditioner kring barnafödande väcker osäkerhet. Risken är stor att oro och rädsla växer i takt med magen.

‒ Vi arbetar med att ge kvinnorna en möjlighet att känna sig trygga och starka när de får barn, säger Rosa Sädås som är verksamhetsansvarig på Mammaforum.

Med gosedjuret i handen kryper en pojke runt och utforskar ett av rummen på Mammaforum. Hans mamma sitter bredvid och lyssnar koncentrerat på olika fraser som man kan höra på en vårdcentral. Som alltid på tisdagar är det undervisning i svenska med lärarstudenter från Göteborgs universitet.

‒ Vi ordnar även matlagningskurs och håller i utbildningar om kropp och relationer. Men framförallt är det här en plats man kan komma till med sina barn och träffa kvinnor i liknande livssituationer.

Mammaforum har öppet varje dag och fungerar ungefär som en öppen förskola med leksaker och möjlighet att värma mat.

Verksamheten startade 2012 för att erbjuda kvinnor förlossningsstöd på det egna modersmålet. Så kallade doula kulturtolkar stöttar och hjälper till med kommunikationen med vårdpersonal. Doulorna har kunskap om kulturen i kvinnas ursprungsland, talar hennes modersmål och har inblick i svensk förlossningsvård.

‒ Forskning visar att stöd från doulor har stor positiv effekt på både mamma och barn och minskar risken för förlossningsskador.

Doulornas arbete börjar redan under kvinnans graviditet med information om allt som rör förlossningen. Samtidigt lär de känna varandra. Doulorna får en viktig roll i kvinnornas liv och många gånger får de hjälpa till med allt ifrån hur man söker föräldrapenning till hur man avbokar läkarbesök.

‒ Det finns ett stort behov av stöd och information och jag känner att vårt arbete gör skillnad för dessa kvinnor, säger doulan Sabrieh Ammari.

Hon arbetar heltid på mammaforum och märker att deras hjälp inte bara är betydelsefull för den blivande mamman.

‒ En kvinna som får en trygg förlossning har större chans att ge sitt barn en bra start i livet.

Nyblivna mamman Abeer Almadi kommer in i på Mammaforum med sin son i famnen. Medan hon tar av sig ytterkläderna håller Sabrieh honom. Hon fanns även vid Abeers sida när sonen föddes.

‒ Smärtan gjorde att mina svenska ord försvann helt och hållet. Då var Sabieh där. Min egen mamma och syster är kvar i mitt hemland och stödet jag fått av henne under graviditeten, förlossningen och efteråt betyder allt. Hon är som en mamma för mig.

mammaforum-1_mindre

Fakta/Mammaforum och doula kulturtolkar
Mammaforum håller i utbildningen till doula kulturtolk och har 24 timanställda och fyra heltidsanställda doulor. Sammanlagt talar de 22 olika språk. Mammaforums verksamhet drivs av föreningen Stöd i Födsel och Föräldraskap och finansieras av bland annat hälso- och sjukvårdsnämnden och social resursförvaltning.

Mammaforums verksamhet drivs från och med januari 2020 vidare av Tidigt Föräldrastöd https://tidigtforaldrastod.se/

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: