Bergsjöbadet får sig ett lyft

20170519_101524_lag

Just nu byggs nya grillplatser, bänkar och bättre belysning vid populära Bergsjöbadet.
– Vi planerar också för fler bryggor och förhoppningsvis en grusad strand, säger Lina Lo Gillefalk på park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Bor man i Bergsjön vet man var Bergsjöbadet ligger. På sommaren är det proppfullt på den omtyckta badplatsen vid skogsjön med samma namn som stadsdelen. Att badplatsen är populär är en av anledningarna till den nu utvecklas och rusta upp.

– Vi behöver helt enkelt plats för fler på badplatsen och samtidigt vill vi göra den tryggare, fräschare och mer lättillgänglig. Bergsjöborna är tydliga med att Bergsjön och badet är viktiga för dem och då vill vi förbättra möjligheten att använda området, säger Lina Lo Gillefalk, som arbetar med utformningen av den nya badplatsen.

2016 genomfördes ett entreprenörskollo där ungdomar fick i uppdrag att se över hur man skulle kunna sätta upp ett hopptorn vid badet och komma med idéer för utveckling av badet. Efter det har stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, park- och naturförvaltningen och Bergsjön 2021 tillsammans letat finansiering för utveckling av badet.

– Vi har sökt pengar från Boverkets särskilda satsning för utsatta områden. Förra året fick vi inget, men nu har vi fått 1,7 miljoner för att rusta upp badplatsen. Det känns jätteroligt, nu kan planerna bli verklighet. Förutom Boverket bidrar stadsdelen och Bergsjön 2021 med pengar till projektet, berättar Pernilla Hallberg, projektledare på Bergsjön 2021

Trots att det är långt kvar till sommaren pågår redan nu arbetet med att riva de gamla eldstäderna och ersätta dem med nya samtidigt som det byggs en helt ny grillplats på området. Badet får också nya bänkar nere vid vattnet och vid grillplatserna – där har det inte funnits tidigare.

 – Många nämner den vackra naturen när man frågar vad de tycker om Bergsjöbadet. Jag har försökt att ha det med mig i arbetet och låta naturen spela huvudrollen vid badet. Nya möbler och nya material ska smälta in på ett bra sätt. Det är en av anledningarna till att vi kommer att arbeta med granit på de nya grillplatserna, säger Lina Lo Gillefalk.

Staden förbättrar belysningen i området och tillsammans med Trygg, vacker Stad i Östra Göteborg pågår ett arbete med att röja gångvägen som går runt sjön. Under 2018 ska också gångtunneln som ligger mellan Atmosfärsgatans hållplats och badet rustas upp.

– Det ska var enkelt att ta sig till – och tryggt att vara i området – säger Lina Lo Gillefalk.

Och så berättar hon om fler planer för området som det ännu inte är helt klart om och när de kan genomföras. Det handlar bland annat om nya bryggor. I dag finns två bryggor och ett hopptorn, men det behövs fler.

– För att bygga fler bryggor behöver vi dispens från strandskyddet. Vi har lämnat in ansökan till stadsbyggnadskontoret och till Länsstyrelsen men vet inte när vi får svar. Det kan ta tid. Vi kan inte därför inte lova någonting, utan bara hoppas, säger Lina Lo Gillefalk.

Detsamma gäller planerna på att omvandla det asfalterade området vid vattnet till en grusad strand. I dag är det asfalt ända ner till vattnet och sedan en kant. För att underlätta för både barn och vuxna som inte är så vattenvana finns planer på att ta bort asfalten och kanten och istället anlägga en strand av grus och kanske något att hålla sig i på vägen ner i vattnet.

– Här finns många som inte kan simma och som inte har så stor vana av att bada. Vi vill göra allt vi kan för att öka tillgängligheten till vatten och öka simkunnigheten. Det är viktigt av flera skäl, inte minst att man måste kunna simma för att få avgångsbetyg i gymnastik, säger Pernilla Hallberg från Bergsjön 2021.

20170519_095016_lag

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: