Siriusgatan steppar upp

Som nytt. Det är känslan på en promenad i de färdigrenoverade delarna av Familjebostäders fastigheter på Siriusgatan i Bergsjön. Nu är man halvvägs med den utvändiga renoveringen i projektet där dialog med de boende varit ett ledord i hela processen.

Familjebostäders tolv hus på Siriusgatan i Bergsjön byggdes för femtio år sedan och är i behov av renovering. Både utvändigt och invändigt. Renoveringen sker i etapper och våren 2022 har den utvändiga upprustningen kommit halvvägs.

För Familjebostäder är det viktigt att upprustningen sker i samverkan med de boende. Det omfattande projekt startade redan 2013 med dialog, fokusgrupper och rundabordssamtal med hyresgästerna. Hyresgästerna har också konkret fått tycka till genom att rösta om olika förslag för fasader, entréer och konstverken.

Sara Hamon, fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder, visar husen och de renoverade gårdarna med nya sittplatser och lekmöjligheter på Siriusgatan.

Går varsamt fram
– Vi vill gå varsamt fram och engagera och ha med oss hyresgästerna i arbetet. Bland annat har vi knackat dörr för att nå så många som möjligt av hyresgästerna i de 1200 berörda lägenheterna. Vi har också haft informationsbodar på gårdarna och rundabordssamtal, säger Sara Hamon.

Dialogen visade bland annat att många av hyresgästerna inte ville ha så omfattande renoveringar och att de ville ha en låg hyreshöjning och behålla de färgglada fasaderna.

Själva renoveringen tog fart hösten 2018 med utvändiga renoveringar för de fyra första etapperna. Husen får bland annat nya fasader, fönster, balkonger och entréer. Utemiljön rustas upp med ny belysning, bänkar och bord, lekutrustning och planteringar samt nya miljörum och tvättstugor ute på gårdarna.

De nya husen för tvätt rymmer fem bokningsbara tvättstugor och två maskiner för akuttvätt som inte behöver bokas. Utanför finns möjlighet att sitta ner i solen i väntan på maskinen.

På rätt väg
Så här drygt fyra år senare är man i princip klar med de första etapperna, och senaste hyresgästenkäten från 2021 visar att man är på rätt väg.

Till exempel har betyget för attraktivitet, trygghet, boendeinflytande och om man tycker man får valuta för pengarna i sitt boende, ökat ganska rejält. Trygghet har gått från 71,1 år 2018 till 78,4 och siffrorna för boendeinflytande ökade från 71,1 till 81,6 under samma period.

– Nu börjar man se hur fint det blir och att man har fått vara med och påverka, säger Sara Hamon.

Såväl husens fasader, fönster, balkonger och entréer har rustats upp, liksom gårdarna med nya rabatter, grönytor, lekplatser och sittgrupper.

Det är bland annat samverkan med hyresgästerna som har bidragit till att upprustningen på Siriusgatan gick till final i allmännyttans tävling Bästa renoveringsprojekt 2022. I omdömet kallas det ett ”skolboksexempel över hur man ska agera i ett stort och komplext renoveringsprojekt”.

– Vi vann inte, men det är också stort att gå till final. Det är ett kvitto på att vi har gjort något bra, och framför allt ger det oss möjlighet att berätta om projektet och hur vi har jobbat med dialoger och samråd. Vi har haft många fastighetsbolag på besök som är nyfikna på vårt arbete, säger Sara Hamon.

De 17 meter höga konstverken på husens gavlar är ett kännetecken för området som också underlättar orienteringen i området. Varje konstverk består av 90 000 bitar mosaik.

Utveckla Bergsjön
Upprustningen av Siriusgatan fortsätter i flera år till med nya etapper och invändiga renoveringar. Projektet är en del i satsningen att tillsammans med andra fastighetsbolag och aktörer utveckla Bergsjön.

– Vi vill skapa en bra boendemiljö i Bergsjön och jobbar förutom med upprustning och utveckling av våra fastigheter även för fler och nya bostäder samt ökad sysselsättning i området, säger Sara Hamon.

I detaljplanen för Gärdsås, där renoveringen av Siriusgatan är en del, ingår också att tillföra bostadsrätter i form av flerbostads-, par- och radhus som Egnahemsbolaget ska bygga. Planen har varit ute på samråd och Sara Hamon hoppas att byggnationen kan ta fart vid årsskiftet.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: