Bergsjön 2021 fortsätter satsningen framåt och blir Bergsjön 2031

2031

Bergsjön 2021 uppdaterar sitt namn till Bergsjön 2031.
– Det visar att vi har siktet framåt och fortsätter vårt satsning på att utveckla och stärka Bergsjön, säger ordförande Erik Windt Wallenberg.

Det var på årsmötet idag, den 24 april, som Bergsjön 2021 bestämde sig för namnändringen, som också bli en avstamp för en fortsatt satsning framåt.

– Nu har det gått tio år sedan Bergsjön 2021 startade och vi har en väl utvecklad samverkan som vi tror på och vill fortsätta. Då känns det naturligt att också byta namnet till 2031, säger Erik Windt Wallenberg, som också är vd för en av organisationens medlemsföretag, Egnahemsbolaget.

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan mellan 11 fastighetsägare för att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön.

– Vi vill att Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv. Dit når vi genom att lyfta de styrkor som finns i stadsdelen, lokalt engagemang, delaktighet och nybyggnation, säger Erik Windt Wallenberg.

Och en hel del har hänt under de tio åren som Bergsjön 2031 funnits. Ett program för att få i gång nybyggnation i Bergsjön, utveckling av viktiga platser som Bergsjöbadet, Gärdsås mosse och konstgräsplanen Cruyff Court vid Solbackeskolan, stöd till föreningslivet,
trygghetssatsningar och ett avtal för samverkan med kommun, polis och föreningsliv för att tillsammans utveckla Bergsjön är några exempel som Bergsjön 2031 bidragit till.
– För att stimulera fler att bygga i Bergsjön medverkade vi tillsammans med Göteborgs stad till att ett bebyggelseprogram för Bergsjön togs fram. Det har gett resultat. Bara de senaste två-tre åren har Bergsjön fått över 300 nya bostäder. Eftersom målet är att få en mer blandad bebyggelse i området handlar det om både radhus och lägenheter och med olika upplåtelseformer, säger Bergsjön 2031:s verksamhetsledare Pernilla Hallberg.

Framåt finns planer på över 1100 nya bostäder i Bergsjön. Ett stor satsning är Solgatan, stråket mellan Rymdtorget och Komettorget där det planeras för 550 bostäder och en förskola. Förhoppningen är att detaljplanen för Solgatan ska ut på samråd nu under 2022 och att byggnationen kan starta om ett par år

Nästa steg för Bergsjön 2031 är bland annat att arbeta för fler arbetstillfällen i Bergsjön.
– Det behövs fler möjligheter att inte bara bo, utan också kunna jobba i Bergsjön. Fler arbetstillfällen här gynnar också det redan befintliga näringslivet som handel och restauranger och får positiva effekter på hela samhället. Nu satsar Bergsjön 2031 minst tio år till för att ytterligare utveckla och stärka Bergsjön, säger Erik Windt Wallenberg.

Faktaruta / Bergsjön 2031
Hette tidigare Bergsjön 2021 och är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Plattformens medlemmar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Willhem, Victoria Park, SHH Bostad, Higab och Wallenstam.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: