Fler skolor i Bergsjön blir mötesplatser

Genom öppna dörrar och aktiviteter efter lektionstid har Skolan mitt i byn på Bergsjöskolan skapat en trygg mötesplats som hjälper eleverna att klara skolan bättre. Nu sprids arbetssättet vidare till fler Göteborgsskolor under namnet Lights On – bland annat till Backegårdsskolan, Solbackeskolan och Sandeklevsskolan i Bergsjön.

Det är en helt vanligt eftermiddag då skolans lokaler i normala fall skulle ekat tomma. Men inte på Bergsjöskolan där det sjuder av liv en trappa ner och i idrottshallen. I det nyfixade uppehållsrummet plockar aktivitetsledaren Nasir fram lite fika till ett femtontal hungriga killar. I rummet intill doftar det gott ur grytorna som står på spisen. I dag har det lagats nudlar i hemkunskapens lokaler och barnen håller som bäst på att krydda för rätt styrka och smak.

– Hemkunskap är just nu vår allra mest populära aktivitet. Dit är det kö och väntelista, berättar Samira Hussein som är koordinator för Skolan mitt i byn på Bergsjöskolan.

Mötesplats för meningsfull fritid
Det är hon som är spindeln i nätet för alla aktiviteter och som håller i kontakten med föreningar och andra aktörer som Skolan mitt i byn samverkar med. Förhoppningen är att skolan ska vara en naturlig mötesplats i området och att de som bor där ska erbjudas en meningsfull fritid.

– Barn som är aktiva på fritiden får bättre skolresultat, det visar forskningen. Vi vill kunna ge möjligheter och väcka intressen i en miljö där barnen känner sig trygga och hemma i. Därför samverkar vi exempelvis med idrottsföreningar och kulturskolan. Tyvärr har en del fått stå tillbaka under pandemin, men nu är vi i gång igen, säger Samira.

Är med och bestämmer
Även om aktiviteterna har målet att förbättra skolresultaten ska de också vara roliga och utgå från vad barnen vill. Att barnen visas respekt och får vara med och bestämma är viktigt. De har till exempel varit med i planeringen när uppehållsrummet rustades upp och håller just nu som bäst på att planera en mångkulturell vårfestival den 21 maj, som är FN:s dag för kulturell mångfald.

– Det var barnen själva som ville ha en festival och bland förslagen finns konstrunda, öppen scen, framträdanden och mat från världens alla hörn. Vi får se hur stort det kan bli, det behövs en del ekonomiskt stöd. Men vi jobbar på för att förverkliga deras dröm, säger Samira.

Naturliga förebilder
En vinst med den här arbetsmetoden är att barnen får träffa fler vuxna i skolans lokaler än den vanliga personalen och också umgås med dem på ett mer kravlöst sätt. Inte minst har aktivitetsledarna en viktig roll. Det är unga vuxna som har det här som ett extraarbete vid sidan av sina studier. Helt naturligt blir de förebilder för barnen och ungdomarna i deras funderingar om framtiden och eventuella studier.

En av dem är Hanna Salih som den här eftermiddagen hjälper barnen att koka nudlar i hemkunskapsrummet. Till vardags studerar hon ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, men kommer till Bergsjöskolan en till två gånger i veckan för att jobba med barnen.

– Åh, det här är superroligt. Jag älskar att komma hit och träffa de här ungarna, säger hon.

Nu på fler skolor
Fram till nu är det Bergsjöskolan och Gärdsmosseskolan som har deltagit i satsningen. Men helt nyligen har arbetssättet också införts på Backegårdsskolan, Solbackeskolan och Sandeklevsskolan i Bergsjön under namnet Lights On. Det är Göteborgs allmännyttiga bostadsföretag Framtidenkoncernen, som driver satsningen i samverkan med Göteborgs Stad. Namnet Lights On syftar på att man låter skolans lokaler lysa 07–19.

– Det är jätteroligt att det här sprids till fler skolor. Vi har ju varit i gång i Bergsjöskolan under ett par år, men det kanske är först nu vi börjar få in rutin på arbetet. Vi har ju även startat upp utvecklingen på de andra skolorna. Att vi kan utveckla i den utsträckning vi gör är ju till stor del på grund av att vi nu är flera aktörer som går in och samverkar i området. Det ser vi ju att behövs. Jag ser fram emot när fler hittat till oss och vi har fått in detta arbetssätt som en naturlig del i vårt område. För jag är övertygad om att det är just i Bergsjön vi kan lyckas med detta, säger Åsa Grellsgård ansvarig för Skolan mitt i byn och Lights On på Göteborgs Stad socialförvaltningen Nordost

Bildtext: Koordinator Samira Hussein och aktivitetsledare Hanna Salih när Skolan mitt i byn lagar mat i hemkunskapssalen på Bergsjöskolan.

Fakta / Skolan som arena
Skolan mitt i byn och Lights On är båda en del Göteborgs Stads satsning Skolan som arena. Tanken är att fylla skolorna med aktiviteter efter skoltid och under loven och göra dem till trygga mötesplatser som också hjälper eleverna att nå skolmålen. Målet är att barnen ska få en bra start i livet och mer jämlika uppväxtvillkor. Inom skolan som arena samverkar skolan med föreningar och andra aktörer för att erbjuda en aktiv fritid.
Skolan som arena finns på åtta skolor i Göteborg – Bergsjöskolan och Gärdsmosseskolan är två av dem genom Skolan mitt i byn. Göteborgs allmännyttiga bostadsföretag, Framtidenkoncernen, driver satsningen Ligths On i samverkan med Göteborgs Stad. Lights On införs nu på tio skolor runt om i Göteborg, varav tre är i Bergsjön – Backegårdsskolan, Solbackeskolan och Sandeklevsskolan.

Följ Skolan mitt i byn / Bergsjön på Facebook

 

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: