Sarah hjälper unga
att hitta sin egen väg

Sarah Nyangena är projektledare på Tidsnätverket i Bergsjön.

Sarah Nyangena är projektledare på Tidsnätverket i Bergsjön.

I över tio år har Sarah Nyangena hjälpt unga att odla sina egna intressen och växa. På Tidsnätverket i Bergsjön blir idéer till verklighet och arbetsprocessen en källa till kunskap och viktiga meriter.

Mitt på Rymdtorget ligger Tidsnätverket i Bergsjön (TNB). I lokalen hänger mängder av foton från olika evenemang och festivaler som TNB arrangerat.

– Hos oss har barn och ungdomar fått stöd och hjälp med att organisera aktiviteter, för sig själva och andra, säger Sarah Nyangena som är projektledare på TNB.

– Vi är ingen fritidsgård. Tidsnätverket handlar om att skapa meningsfull fritid för unga i Bergsjön och hjälpa dem att lära känna sig själva, hitta sin styrka och behålla sina drömmar.

Sarah ser sig själv som en förvaltare. Hon hjälper ungdomar att formulera och ringa in sina intressen och hur de kan kanaliseras i ett projekt. Det kan vara en film eller en dans- och fotbollsfestival eller en familjedag. Med Sarahs stöd organiserar och genomför ungdomarna sedan projektet själva.

– Det blir en läroprocess om bland annat säkerhet, finansiering, marknadsföring och framför allt – om att ta ansvar, säger hon.

Inte hennes plan från början
Själv är Sarah uppväxt i Kenya och berättar att hon inte hade den typen av möjligheter när hon var liten.

– Vi fick bli vuxna fort, men utan att växa. Hjälper man unga att hitta sina intressen ökar chansen att det kommer gå bra för dem.

Genom sitt arbete på TNB har även Sarah hittat det hon brinner för. Engagemanget i unga ingick dock inte i hennes plan från början. I Kenya studerade hon logistik och till Sverige kom hon för att skriva sin magisterexamen i ämnet. Under en tid arbetade hon även med logistik men det var via sina barn som hennes liv fick en ny riktning.

När döttrarna blev lite äldre märkte Sarah att det saknades vettig sysselsättning på eftermiddagarna och började leta efter alternativ. Hennes vägar korsades av Anna Sanne som var projektledare för TNB.

– Då var mina egna barn målgruppen och nu är den alla unga i Bergsjön.

Ibland har Sarah även skickat dem från Bergsjön. Genom att hjälpa ungdomar att skriva ansökningar till utbytesprogram med andra länder har de fått möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.

Får hjälp av volontärer
TNB samarbetar även med olika organisationer som skapar möten på hemmaplan. Just nu deltar nätverket i ett projekt med EU-finansiering från Landsbygdens utvecklingsfond och Jordbruksverket. Det har gett Sarah förstärkning av två volontärer från Grekland och Italien.

Under sina drygt tio år på TNB har Sarah sett många barn växa genom olika projekt. Då och då träffar hon på dem. En är sjuksköterska, en annan är tandhygienist och någon annan forskar. Många av dem bor kvar i Bergsjön och pendlar till sina jobb på andra håll.

– De är förebilder för de yngre och ger mig en anledning att fortsätta. Jag vill visa ungdomarna och alla andra att de är en resurs. Att det går att vara från Bergsjön och lyckas att hitta sin plats i samhället.

Sara Nyangena kommer från Kenya, där hon studerade logistik. Nu jobbar hon i stället med unga.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: