Behov av ny bebyggelse

Bergsjön är ganska glest bebyggt så det finns utrymme för att bygga nytt. Mörka skogar och brist på trafikerade stråk inne i Bergsjön har bidragit till att området upplevs som otryggt. Separerade trafikslag har också lett till mörka isolerade gångvägar. En del kritik riktas mot också monotonin i den befintliga bebyggelsen i Bergsjön.

Dela på sociala medier:

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
0706-02 02 02
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se

Adress

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg

Mail till Bergsjön 2031

Medlemsföretagen i Bergsjön 2031

FÖLJ OSS:

Dela på sociala medier: